Privacitat

Darrera actualització: 20 de juliol del 2022

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

  • Titular: RJ Digital Hub
  • Domicili Social: C de la Sardana 3, altell escala B
  • NRT: L-713047-Z
  • Telèfon: (+376) 844 297
  • Email: hello@undercoverlab.com
  • Delegat de Protecció de Dades (DPD): dpd@undercoverlab.com

FINALITATS DEL TRACTAMENT, BASE LEGITIMADORA I CATEGORIES DE DADES PERSONALS TRACTADES

Amb caràcter general tractem les vostres dades identificatives bàsiques per tal de poder prestar i facturar els nostres serveis. Eventualment podem tractar les dades incloses en qualsevol documentació que ens puguis lliurar en l’execució dels citats serveis.

Com obtenim les teves dades?

Habitualment les dades que tractem ens son facilitades pels propis interessats a través dels nostres formularis, correu electrònic o telèfon. Així mateix podem tractar dades personals amb finalitats de prospecció comercial a través de les diferents xarxes socials, sempre que aquesta ho permeti i només dades que han estat facilitades pels propis usuaris i d’acord a les Polítiques de Privacitat de cada xarxa social.

Finalitat

Per a què usem les dades?

La següent Política de privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals l’empresa; això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web www.undercoverlab.com, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats professionals.

L’empresa recull les següents dades personals amb les finalitats a continuació indicades:

  • Formulari de contacte de la web: les dades personals recollides a través d’aquest formulari seran exclusivament utilitzats per a informar-lo sobre els serveis que ens hagin sol·licitat.
  • Prestació del servei: en el cas que contractis algun dels nostres serveis, les vostres dades personals seran exclusivament utilitzats per a la gestió administrativa relacionada amb el servei contractat. Això implica bàsicament la facturació del servei
  • Dades de candidats: en el cas que ens facis arribar el teu CV o que realitzis entrevistes de treball en les nostres oficines, les teves dades seran utilitzades per a cobrir possibles vacants laborals en la nostra empresa.

Quant temps custodiem les teves dades?

Les dades de possibles clients que no acabin contractant cap servei, seran automàticament eliminades passat un any des del contacte, sempre que el possible client no hagi mostrat més interès en els nostres serveis. En cas de contractar algun servei, les dades seran tractades mentre duri la relació professional i, una vegada conclosa pel temps de necessari per a respondre davant possibles responsabilitats legals especialment totes les relacionades amb les garanties de béns de consum. En relació a les dades laborals aquests seran tractats mentre duri aquesta relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per a respondre per possibles incompliments en aquest àmbit. En el supòsit de realitzar alguna entrevista per una vacant laboral, les vostres dades personals seran arxivats per un període d’un any, després dels quals, de no haver estat seleccionat, seran esborrats dels nostres sistemes.

En el supòsit que ens doni el seu consentiment per a informar-vos dels nostres  serveis, mantindrem les vostres dades fins que ens manifestis la vostra voluntat de no rebre més comunicacions nostres. En el cas que adquireixi algun producte, i d’acord amb la normativa vigent, s’entendrà que ens dóneu el vostre consentiment per a rebre comunicacions comercials nostres. En qualsevol cas pot exercir el dret d’oposició a través dels canals anunciats en aquesta Política de Privacitat.

En el cas concret dels CVs, les dades que ens proporcioni i siguin rellevants per al lloc de treball es conservaran durant un màxim de 5 anys o fins que vostè exerceixi el seu dret de supressió o retiri el seu consentiment (el que pot fer en qualsevol moment sense conseqüència alguna).

Legitimització

Les dades dels clients seran tractats per l’empresa, així com aquells relacionats amb els treballadors, per al compliment de la relació contractual.

Únicament tractarem les vostres dades amb finalitats promocionals si ens heu donat el vostre consentiment específic per a això. Sempre tindreu l’opció de revocar el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades amb aquestes finalitats.

Com protegim les vostres dades?

Li garanteim que els abans esmentats tractaments de les vostres dades personals estan sotmesos al més estricte secret professional, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

CATEGORIES DE DESTINATARIS

Cessions de dades a tercers

Les teves dades personals no seran cedits a tercers sense el teu consentiment, tret que mediï una llei que obligui a l’Empresa a tal cessió de dades.

DRETS EN RELACIÓ A LES DADES PERSONALS

En compliment de la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, Qualificada de Protecció de Dades Personals, i els reglaments que la desenvolupen, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació i supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició de les vostres dades personals, reconeguts a la referida normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic dpd@undercoverlab.com

Així mateix, vostè pot obtenir informació addicional sobre els seus drets dirigint-se a una autoritat de control en matèria de protecció de dades, és a dir principalment l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.

SEGURETAT

Tenim un ferm compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, per la qual cosa, per a protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durem a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política de Privacitat està subjecta a modificacions periòdiques de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment. Per l’anterior, li recomanem que consulti periòdicament aquesta Política de Privacitat.