Una població jove ioberta a la immigració

La població total estimada pel Departament d’Estadística se situa en els 76.177 habitants, dels quals aproximadament la meitat, 37.144, són població autòctona. Els altres 39.033 habitants són estrangers, procedents principalment d’Espanya (49,0%), Portugal (23,5%) i França (8,6%), i que van arribar majorment entre començaments dels anys 60 i el 1993. Posteriorment, hi va haver un període de quatre anys en què la immigració es va aturar, però a partir del 1998 es va revifar novament, tot i que a un ritme més moderat que en el període migratori anterior. Aquest flux migratori es va tornar a aturar el 2009-2010 a causa de la crisi econòmica internacional, que també va afectar Andorra.

El 2018 la població registrada als censos parroquials del Principat d’Andorra s’ha situat en 80.275 habitants (80.209 el 2017). El creixement de la població autòctona ha contribuït a molt bon ritme al creixement demogràfic total del país, amb un increment mitjà del +2,7% anual des de l’any 2000.

Durant els anys 2011-2013 es produeix una disminució de la població registrada que respon en bona part al procés de neteja administrativa dels registres del cens de població que han dut a terme els comuns de cada parròquia. A partir de l’any 2014 tant la població registrada com l’’estimada inicien una tendència de creixement a l’alça, afavorit per un context econòmic més positiu.

Distribució de la població estimada per parròquies (2018)

La població es concentra sobretot a les parròquies centrals del país, sent Andorra la Vella la més poblada.

Distribució de la població per situació laboral (2018)

% Població per situació laboral

 Guardar com PDF

Parlem!