Andorra, una economia avançada

Principals trets característics del'economia andorrana

El Principat d’Andorra és un país europeu caracteritzat per un fort dinamisme socioeconòmic i per l’estabilitat del seu sistema polític i institucional.

L’activitat econòmica d’Andorra està orientada principalment als serveis, igual que a la resta d’economies europees. El turisme i el comerç constitueixen els pilars fonamentals de l’economia del Principat. El turisme, cada cop més diversificat en funció de l’estació de l’any, aporta a l’entorn de 8 milions de visitants anuals, majoritàriament espanyols i francesos. Per aquest motiu, l’evolució econòmica d’Andorra presenta una forta dependència de la conjuntura exterior, principalment de les economies veïnes. La limitada producció nacional de manufactures se supleix amb unes importacions elevades per atendre la demanda interna i, sobretot, la demanda dels visitants estrangers al país.

Un altre sector estratègic per al país és el sector financer, per la seva significativa contribució al PIB andorrà (el sector financer i assegurador representa aproximadament el 20%), essent el seu nucli el sistema bancari. Aquest, amb uns recursos gestionats de 44.925 milions d’euros, l’any 2018, i amb unes excel·lents ràtios de solvència i liquiditat, avala la bona evolució del sistema financer andorrà així com la seva consolidació tant en el mercat intern com el forani.

País de serveis ambuna economia oberta, flexible i competitiva.

L’economia andorrana, moderna i en permanent desenvolupament, ha estat marcada en els últims anys per acords importants de diferent naturalesa assolits amb diversos països de la Unió Europea com també amb els principals organismes internacionals, com ara l’OCDE. Actualment, Andorra i la Unió Europea mantenen converses per afrontar la negociació per a una major participació en el mercat interior de la UE.

Aquest procés d’harmonització internacional està conduint el Principat cap a un nou cicle socioeconòmic en què la inversió estrangera i la internacionalització de les empreses del país constituiran nous pilars per a una economia que el 2018 ha registrat un PIB de 2.742 milions d’euros, i que ha situat el PIB per habitant en 35.995,65 euros, per sobre de la mitjana europea.

La nova Llei d’inversió estrangera que va entrar en vigor l’any 2012 i també els acords assolits recentment amb els estats de la UE en matèria fiscal ratifiquen el progrés constant del Principat vers la constitució d’una zona europea d’àmplies oportunitats per a la inversió i l’expansió econòmica. Actua és l’agència de promoció econòmica per a l’inversor estranger que cerca fer nous negocis a Andorra.

 Guardar com PDF

Parlem!